Installation & opsætning

Vi installerer al nødvendig software, både det nødvendige basissoftware og selve sago•fonto® platformens produkter.

Alt dokumenteres naturligvis i en Driftsmanual, hvis formål er at sikre en effektiv og stabil drift af jeres QGIS og sago•fonto® løsninger. Driftsmanualen dokumenterer det samlede QGIS og sago•fonto® miljø inkl. evt. specialiteter i.f.m. de opsatte løsninger, rolle-/ansvarsfordeling for alle parter involveret i drift og vedligehold af såvel it-miljø som GIS platform og løsninger samt de løbende drifts- og vedligeholdsindsatser, der finder sted i relation hertil.

Driftsmanualen etableres og udbygges undervejs i implementeringsprojektet (er en wordfil, evt. med tilhørende bilag), og afleveres som en del af implementeringsprojektets godkendelse (afleveringsforretning). ARTOGIS forestår dette arbejde.

Efter idriftsættelsen er der pligt for alle parter involveret i drift og vedligehold af it-miljø samt det samlede QGIS og sago•fonto® miljø (dertil hørende basissoftware og opsætninger af forskellig karakter) til at løbende at føre en log over drifts- og vedligeholdsindsatser, herunder holde den samlede Driftsmanual opdateret for egne ansvarsområder. 

Efter projektet er det således parterne i fællesskab, der vedligeholder Driftsmanualen. Dette foregår på den måde, at den part, der har udført ændringer, er forpligtet til at dokumentere sådanne i Driftsmanualens log for ændringer. Er der tale om generel opdatering, er det den part med mest viden på området, der forestår ændringerne og således også er forpligtet til at dokumentere disse i Driftsmanualen.

× Cookie- og privatlivspolitik

Vi bruger cookies til statistik. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies. Læs mere