Virksomhedsprofil

ARTOGIS blev stiftet 01. september 2001, som forhandler af Esri GIS teknologier over for amter og kommuner.

Op igennem 0’erne udviklede og leverede vi en lang række brugervenlige GIS-løsninger til amter, kommuner samt energi- og forsyningsselskaber – hvoraf flere blev de-facto standard i GIS-anvendelsen i disse virksomheder.

I dag er vores kunder offentlige myndigheder og tekniske infrastruktur-virksomheder, hvis virkefelt er baseret på en kostbar og avanceret infrastruktur med en betydelig geografisk udstrækning.

I december 2015 traf vi tre skelsættende, strategiske beslutninger:

  • Om at forlade Esri platformen, bl.a. fordi denne grundet hyppige teknologiskift (uden reel værdi for kunder og partnere) samt stadig opskruede priser (uden bund i innovation og nyskabelser til gavn for kunderne) blev alt for dyr at udvikle og drive fremtidens løsninger på.
  • Om at gennemføre et 100 % teknologi-skifte. Vi gik dermed all-in på at skabe en ny platform baseret på globalt udbredte open source-teknologier – i øvrigt en beslutning, der faktisk traf sig selv!
  • Om at skabe et bredere forretningsgrundlag, ved i den nye platform at integrere GIS med teknologier inden for Big Data, Internet-of-things og Business Intelligence/Analytics. Platformen fik senere navnet sago•fonto®, der betyder visdomskilde.

Allerede i foråret 2017 var sago•fonto®GIS produktlinjen fuldt produktionsklar, og vores trofaste kunder begyndte i stigende grad at forlade Esri platformen til fordel for sago•fonto® GIS. Mange traf samtidig det naturlige valg at overgå til QGIS og PostgreSQL/PostGIS (ligeledes open source produkter) som fremtidigt værktøjsgrundlag for ledningsregistrering, projektering, GIS-analyser m.m.

De strategiske beslutninger, open source elementet og integrationen af de fire teknologi-felter samt vores udviklingsarbejde var stærkt medvirkende til, at vi fandt sammen med Assens Forsyning, Grundfos og Krüger i det MUDP-støttede fyrtårnsprojekt HEPWAT. Projektet afsluttes i foråret 2019, hvor vi samtidig frigiver vores udviklingsarbejde som open source.

Tidligt på sommeren 2018 var de første udviklingsresultater inden for Internet-of-things og Big Data klar til afprøvning i pilotdrift – og de første kunder tegnede innovations- og referencekundeaftaler herom. Erfaringerne fra disse projekter kommer således ind parallelt med HEPWAT projektets afrunding.  

Platformen, hvilket yderligere skærpes af vores strategiske partnerskab med IoT Denmark A/S om udbredelse af Sigfox netværket til energi- og forsyningssektoren.

Vores kerneprodukt er således sago•fonto® platformen, der på open source-basis integrerer globale teknologier inden for felterne GIS, Internet-of-Things, Big Data og BI/Analytics.

× Cookie- og privatlivspolitik

Vi bruger cookies til statistik. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies. Læs mere