Tønder Forsyning skifter til QGIS og sago•fonto® platformen 05. december 2018

Tønder Forsyning skifter til QGIS og sago•fonto® platformen

Det er en stor glæde at kunne offentliggøre, at vi har indgået en referencekundeaftale med Tønder Forsyning A/S.

Aftalen indebærer, at Tønder Forsyning overgår fra Esri ArcMap baseret ledningsregistrering inden for vand til at anvende QGIS. 

QGIS kommer naturligvis også i spil til opgaveløsningen inden for en række andre felter, bl.a. projektering, ad hoc analyser m.m. QGIS er som sikkert bekendt et af verdens mest udbredte open source projekter. QGIS går i øjeblikket sin sejrsgang over store dele af verden – og i al beskedenhed er vi da lidt stolte over at bidrage til udbredelsen inden for bl.a. forsyningssektoren.

I forbindelse med QGIS implementeringsprojektet opgraderer Tønder Forsyning også deres webgis/mobilgis-løsning. Dermed erstattes den gamle Esri-baserede AGS 2.x platform med sago•fonto® platformens GIS produktlinje, der installeres i Tønder Forsynings eget it-miljø.

Installationen i eget it-miljø giver en række fordele, frem for hosting (som vi dog også gerne tilbyder), nemlig: fuld egenkontrol over it-kapacitet til rådighed, ”nærhed” til Tønder Forsynings øvrige it-systemer (og dermed optimale betingelser for at sammenstille data fra forskellige systemer med henblik på udstilling i GIS) samt bedre vilkår for at sikre overholdelse af it-politikker på tværs af Tønder Forsynings forskellige it-systemer. Dertil kommer, at det også bliver billigere i takt med, at der installeres flere nye løsninger.

Om Tønder Forsyning koncernen
Tønder Forsyning er leverandør af vand-, spildevands- og affalds-løsninger i Tønder Kommune.

Forsyningen varetager driften af 4 vandforsyningsanlæg, der leverer rent drikkevand til Højer by og omegn, Løgumkloster by og omegn, Tønder by og omegn og Rømø, som forsynes med vand fra vandværket i Skærbæk.

Derudover sikrer Tønder Forsyning også, at spildevandet behandles effektivt og miljøvenligt, inden det igen bliver udledt i naturen. Der er forskellige kloaksystemer i Tønder Kommune, og alle ejendomme, der ikke er tilsluttet offentlig kloak, er omfattet af tømningsordningen, hvor Tønder Forsyning står for tømning af tankene og bortskaffelse af slammet.

Endelig varetager Tønder Forsyning også indsamling og bortskaffelse af alt affald, herunder dagrenovation, genanvendeligt affald og storskrald, samt driften af kommunens 5 genbrugspladser.

Tønder Forsyning blev således den næste kunde i en stadig voksende kreds af energi- og forsyningsvirksomheder, der har valgt at basere deres ledningsregistrering og den daglige anvendelse og formidling af ledningsinformationer på nyeste open source-teknologier og sago•fonto® platformens mange løsninger. 

Vi er både glade for og stolte over, at valget faldt på os, efter at Tønder Forsyning over en længere periode har gennemført en bred markedsscreening og dertil hørende grundige leverandørevaluering. Den tillid vil vi naturligvis leve op til – og vi forventer således, at hovedparten af installationen er køreklar i løbet af første kvartal (2019).

Nyheder Vis alle nyheder
× Cookie- og privatlivspolitik

Vi bruger cookies til statistik. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies. Læs mere