Opgraderet GIS-platform hos Vestforbrænding 15. marts 2018

Opgraderet GIS-platform hos Vestforbrænding

Det er en fornøjelse at kunne berette, at Vestforbrænding nu er godt igennem et stort skifteprojekt, hvor den gamle Esri platform er blevet opgraderet til nyeste open source software, nemlig QGIS til ledningsregistrering, projektering, ad hoc analyser o.m.a. og vores sago•fonto™ platform til de web-baserede og mobile GIS-løsninger.

Om Vestforbrænding
Vestforbrænding er Danmarks største affaldsselskab, hvis mission er at forbedre miljøet ved at arbejde for mere genbrug og effektiv udnyttelse af energi.

De 19 ejerkommuner tilbydes løsninger inden for indsamling og behandling affald fra borgere og virksomheder. Således drives 24 genbrugsstationer, hvor der årligt indsamles ca. 350.000 tons affald.

Vestforbrændings anlæg til forbrænding af affald er landets største.

Der forbrændes ca. 562.000 tons husholdnings- og erhvervsaffald til energiproduktion fra omkring 950.000 borgere og 60.000 virksomheder i ejerkommunerne. Ved forbrændingen produceres elektricitet og fjernvarme. Der produceres ca. 1.485.000 MWh varme, svarende til ca. 75.000 husstandes forbrug, og ca. 262.000 MWh elektricitet, svarer til ca. 150.000 gennemsnitsdanskeres forbrug.

Via Vestforbrændings eget fjernvarmenet leveres varme til kunder i Ballerup, Furesø, Herlev, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk Kommuner. Den overskydende fjernvarme sælges til de store fjernvarmesystemer i København og på Vestegnen.

Om opgraderingsprojektet
Opgraderingsprojektet er en udløber af en tidligere aftale, og har ud over teknologi-skiftet haft til formål at skabe et moderne teknologisk grundlag for, at Vestforbrænding hjemtager alt ledningsregistrering og andet dokumentationsarbejde.

Projektet har således omhandlet datakonvertering fra det tidligere ledningsregistrerings-system, samt nyopsætning af sago•fonto™ GIS-løsninger til forskellige formål inden for sagsbehandling, automatisk LER-besvarelse, drift og vedligehold m.m.

Aktuelt udestår kun nogle småtilpasninger, bl.a. i form af dataudtræk til Termis.

Vestforbrænding blev således den næste kunde i en stadig voksende kreds af store energi- og forsyningsvirksomheder, som har valgt at basere den daglige anvendelse og formidling af ledningsinformationer på nyeste open source-teknologier og sago•fonto™ platformen.

Nyheder Vis alle nyheder
× Cookie- og privatlivspolitik

Vi bruger cookies til statistik. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies. Læs mere