Varme & Genbrug

Varme & Genbrug

Nye krav og stigende kompleksitet hviler over varmesektoren, der således står over for et nyt udviklingspres i de kommende år. I relation til digitalisering kalder disse udfordringer på effektivisering og nye funktionelle løsninger.

Vi bidrager til en langt stærkere digitaliseringsproces på følgende vis:

 • Vi leverer åbne løsninger:
  • Kunden har (naturligvis) fuldt ejerskab, råderet og gratis adgang til sine data.
  • Vi anbefaler, at man betinger sig dataejerskab ved nye indkøb af samt videreførelse af aftaler om drift af it-løsninger.
 • Vi effektiviserer integrationen af systemer:
  • Sammenstilling af data fra mange systemer og datakilder skaber ny viden og værdi.
  • Omkostningseffektiv datafangst fra nye datakilder, baseret på nye Internet-of-Things teknologier.
  • I mange it-projekter opsluges 30-50 % af budgettet til dataforædling og integration med andre systemer. Vores integrationsløsning gør det langt mere omkostningseffektivt.
  • Vi frigiver altid resultaterne herfra som open source.  
 • Vi leverer en fleksibel, skalerbar og åben platform:
  • Det sikrer en stor funktionel og fremtidssikret spændvidde samt lang teknologisk restlevetid.
  • Et strategisk valg af platform er oftest en langt mere optimal investering end køb af et ”lukket” system, der løser et afgrænset problem (der måske endda hovedsageligt er af kortvarig nutidig eller måske endda af historisk karakter).
 • Vi baserer vores platform og løsninger på globalt udbredte open source teknologier:
  • Da licenser hertil er gratis, og der ikke opkræves serviceafgifter for software-vedligeholdsabonnementer, opnås betydelige besparelser på de basale software-udgifter.
  • Vi frigiver altid resultaterne fra nyudviklinger med kundemedfinansiering som open source.

Vores it-løsninger til Varmesektoren er baseret på mange års erfaring, og kan opsættes til at løse et utal af specifikke formål, eksempelvis følgende:

 • Ledningsregistrering: Omkostningseffektiv og datasikker ledningsregistrering baseret på standard software uden specialoverbygninger.
 • Aktivkartotek: Opdateret, visuelt overblik over alle selskabets aktiver og faciliteter – f.eks. ledningsnet, pumpestationer, brønde etc. etc.
 • LER-robot: Fuldautomatisk besvarelse af LER-forespørgsler, sparer tid og giver en responsiv service til graveaktørerne. Desuden afhjælper det ofte udfordringer med ressourcemangel i ferietider og andre travle stunder.
 • Mobile D&V løsninger: Sikrer driftsmedarbejderen de bedste it-værktøjer til og overblik over drifts- og vedligeholdsopgaver af enhver art.
 • Kundecenter-løsning: Et geografisk overblik over alle kunderelevante forhold, samlet i én løsning, bl.a. kundehenvendelser og dertil hørende drifts- og vedligeholdsindsatser samt lukkelister med sms-varsling. Det højner kundeservicen fra dag 1.
 • IoT-baseret datafangst: Især aktuelt i landområder, hvor der ikke er GSM-dækning eller adgang til strøm.
 • DataWareHouse: Etableret fælles for alle medarbejdere i virksomheden, med afstemt og let tilgængelig adgang til data fra eksisterende systemer og it-værktøjer som f.eks. GIS, SRO eller Excel/BI.

Siden 50’erne har fjernvarmen været en betydende opvarmningskilde i næsten alle større bysamfund. Energibesparelser og vedvarende energi har været et politisk tema siden 70’ernes oliekrise, og effektiv udnyttelse / integration af bl.a. solvarme, biomasse og affald er derfor helt afgørende for sektorens produktivitet.

Dertil kommer, at der er politisk enighed om at øge effektivitetskravene til Varmesektoren. Energistyrelsen lagde således op til "en generel ændret regulering i fjernvarmesektoren for at tilskynde til en mere effektiv fjernvarmeforsyning og bedre anvendelse af vedvarende energi”. Med den nye politiske aftale omkring regulering, og effektiviseringskrav på mange hundrede millioner frem mod 2020, står Varmesektoren dermed over for et forstærket og helt nyt udviklingspres.

Deraf må forudses en bølge af fusioner, opkøb og samdrift af varmeforsyningsselskaber – altså en bran-chekonsolidering, svarende til hvad Vandsektoren har været igennem og aktuelt fortsat oplever.

Derudover kalder den nye virkelighed på effektivisering af it-området, via mere enkle, omkostningseffektive og brugervenlige it-løsninger. De traditionelle it-systemer er mange steder udfordret, da de er bygget til helt små virksomheder, ofte er ufleksible og baseret på forældede og udfasningsmodne teknologier og driftsprincipper.

Vi er stolte over at have løst opgaver for bl.a.

 • Arwos
 • Brøndby Fjernvarme a.m.b.a.
 • CTR - Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S
 • Fjernvarme Fyn
 • Kalundborg Forsyning
 • Næstved Varmeværk
 • Sønderborg Fjernvarme
 • Sønderborg Forsyning
 • TVIS
 • Tårnby Forsyning
 • Tønder Forsyning
 • Varde Forsyning
 • Vestforbrænding A/S
 • Videbæk Energiforsyning A/S
 • Aalborg Forsyning
× Cookie- og privatlivspolitik

Vi bruger cookies til statistik. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies. Læs mere