Vand & Spildevand

Vand & Spildevand

Vandsektoren er på ny mødt med nye krav til effektivisering, og sektoren præges fortsat af fusioner og etablering af fælles servicecentre og andre samarbejdsformer. Dette skaber i sig selv øget kompleksitet, hvilket sammenholdt med historie og traditioner for it-anvendelse skaber et nyt udviklingspres i de kommende år. I relation til digitalisering kalder disse udfordringer på effektivisering og nye funktionelle løsninger.

ARTOGIS bidrager til en langt stærkere digitaliseringsproces:

 • Vi leverer åbne løsninger:
  • Kunden har (naturligvis) fuldt ejerskab, råderet og gratis adgang til sine data.
  • Vi anbefaler, at man betinger sig dataejerskab ved nye indkøb af samt videreførelse af aftaler om drift af it-løsninger.
 • Vi effektiviserer integrationen af systemer:
  • Sammenstilling af data fra mange systemer og datakilder skaber ny viden og værdi.
  • Omkostningseffektiv datafangst fra nye datakilder, baseret på nye Internet-of-Things teknologier.
  • I mange it-projekter opsluges 30-50 % af budgettet til dataforædling og integration med andre systemer. Vores integrationsløsning gør det langt mere omkostningseffektivt.
  • Vi frigiver altid resultaterne herfra som open source.  
 • Vi leverer en fleksibel, skalerbar og åben platform:
  • Det sikrer en stor funktionel og fremtidssikret spændvidde samt lang teknologisk restlevetid.
  • Et strategisk valg af platform er oftest en langt mere optimal investering end køb af et ”lukket” system, der løser et afgrænset problem (der måske endda hovedsageligt er af kortvarig nutidig eller måske endda af historisk karakter).
 • Vi baserer vores platform og løsninger på globalt udbredte open source teknologier:
  • Da licenser hertil er gratis, og der ikke opkræves serviceafgifter for software-vedligeholdsabonnementer, opnås betydelige besparelser på de basale software-udgifter.
  • Vi frigiver altid resultaterne fra nyudviklinger med kundemedfinansiering som open source.

Vores it-løsninger til Vandsektoren er baseret på mange års erfaring, og kan opsættes til at løse et utal af specifikke formål, eksempelvis følgende:

 • Ledningsregistrering: Omkostningseffektiv og datasikker ledningsregistrering baseret på standard software uden specialoverbygninger.
 • Aktivkartotek: Opdateret, visuelt overblik over alle selskabets aktiver og faciliteter – f.eks. ledningsnet, pumpestationer, brønde etc. etc.
 • LER-robot: Fuldautomatisk besvarelse af LER-forespørgsler, sparer tid og giver en responsiv service til graveaktørerne. Desuden afhjælper det ofte udfordringer med ressourcemangel i ferietider og andre travle stunder.
 • Mobile D&V løsninger: Sikrer driftsmedarbejderen de bedste it-værktøjer til og overblik over drifts- og vedligeholdsopgaver af enhver art.
 • Kundecenter-løsning: Et geografisk overblik over alle kunderelevante forhold, samlet i én løsning, bl.a. kundehenvendelser og dertil hørende drifts- og vedligeholdsindsatser samt lukkelister med sms-varsling. Det højner kundeservicen fra dag 1.
 • IoT-baseret datafangst: Især aktuel i områder, hvor der ikke er GSM-dækning eller strøm. Og sådanne områder er der som bekendt mange af i de kommunale forsyningers forsyningsområde.
 • DataWareHouse: Etableret fælles for alle medarbejdere i virksomheden, med afstemt og let tilgængelig adgang til data fra eksisterende systemer og it-værktøjer som f.eks. GIS, SRO eller Excel/BI.

× Cookie- og privatlivspolitik

Vi bruger cookies til statistik. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies. Læs mere