El & Fiber

El & Fiber

Der kan opnås større effektivitet og brugervenlighed ved at gå nye veje i digitalisering af el- og fibersektoren. Forretningsoptimeringen af store komplekse styrings- og dokumentationssystemer lider ofte implementeringsdøden, og får ofte ikke skabt de forventede resultater.

Vores løsning indeholder både en tids- og omkostningseffektiv udviklings- og implementeringsproces samt særdeles fleksible løsninger, der hurtigt kan tilpasses jeres behov.

Vores it-løsninger til El- og Fibersektoren er baseret på mange års erfaring, og kan opsættes til at løse et utal af specifikke formål, eksempelvis følgende:

 • Ledningsregistrering: Omkostningseffektiv og datasikker ledningsregistrering baseret på standard software.
 • Aktivkartotek: Opdateret, visuelt overblik over alle selskabets aktiver og faciliteter – f.eks. ledningsnet, pumpestationer, brønde etc. etc.
 • LER-robot: Fuldautomatisk besvarelse af LER-forespørgsler, sparer tid og giver en responsiv service til graveaktørerne. Desuden afhjælper det ofte udfordringer med ressourcemangel i ferietider og andre travle stunder.
 • Mobile D&V løsninger: Sikrer driftsmedarbejderen de bedste it-værktøjer til og overblik over drifts- og vedligeholdsopgaver af enhver art.
 • Kundecenter-løsning: Et geografisk overblik over alle kunderelevante forhold, samlet i én løsning, bl.a. kundehenvendelser og dertil hørende drifts- og vedligeholdsindsatser samt lukkelister med sms-varsling. Det højner kundeservicen fra dag 1.
 • IoT-baseret datafangst: Især aktuelt i landområder, hvor der ikke er GSM-dækning, eller hvor det af andre årsager er for dyrt at etablere målepunkter.
 • DataWareHouse: Etableret fælles for alle medarbejdere i virksomheden, med afstemt og let tilgængelig adgang til data fra eksisterende systemer og it-værktøjer som f.eks. GIS, Scada eller Excel/BI.

Liberaliseringen af el-sektoren op gennem 00’erne førte til fusioner samt opkøb af og investeringer i andre mere eller mindre energi-relaterede forretningsområder. I samme periode udskiftede virksomhederne de gamle, proprietære it-systemer, og overgik til systemløsninger baseret på internationale systemplatforme som f.eks. SAP R/3 og Esri.

Det betyder, at hovedparten af sektoren i dag står med et professionelt it-platforms set-up, der kan danne et robust grundlag for yderligere forretningsoptimering gennem bl.a. systemintegration og responsive systemer til eksempelvis dokumentation – også udført via mobile løsninger af driftspersonalet - en opgave med stadig væsentligt efterslæb.

Forretningsoptimeringen af store komplekse dokumentationssystemer og tilhørende dataindsamling og dataopkvalificering lider ofte implementeringsdøden og får ikke skabt de forventede resultater.
Vores bud på afhjælpning af problematikken byder både på en tids- og omkostningseffektiv udviklingsproces samt særdeles fleksible løsningsskabeloner, der hurtigt kan tilpasses jeres behov.

Vi er stolte over at have løst opgaver for bl.a.

 • Dong Energy
 • EnergiMidt
 • Energinet.dk
 • NK-Forsyning A/S
 • NRGi
 • Nyfors
 • Verdo
 • Videbæk Energiforsyning A/S
× Cookie- og privatlivspolitik

Vi bruger cookies til statistik. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies. Læs mere