Webgis løsninger

Vi udnytter de erfaringer, der allerede er indhøstet,
og sikrer, at nye løsninger kan etableres hurtigt og omkostningseffektivt.

Vores webgis løsninger skræddersyes til den enkelte kundes behov. Men vi skaber den størst mulige synergi og omkostningseffektivitet for kunderne ved at tage afsæt i løsninger, der allerede er i drift hos andre kunder.

"Webgis bruges ofte som sagsbehandlerværktøj og i den digitale selvbetjening. Borgere, samarbejdspartnere og medarbejdere - Alle kan døgnet rundt søge oplysninger om relevante ting."

 

 Typiske anvendelsesformål

  • Samlet overblik over data om geografiske forhold samt virksomhedens aktiver og aktiviteter. Det skaber en uundværlig værdi, uanset om det er i en kommune, en energi- og forsyningsvirksomhed eller noget helt tredje.
  • Digital selvbetjening for borgere, kunder og samarbejdspartnere, f.eks. indberetning af hændelser og servicebehov eller fremsøgning af informationer.
  • Automatisk besvarelse af LER-forespørgsler (udlevering af ledningsoplysninger via mail).
  • Planlægning, projektering og simpel ledningsregistrering.