Mobile apps

Apps er bygget til mobilitet og løser to store udfordringer; de gør dataindsamling i marken meget mere effektivt end tidligere, og de gør adgang til ajourførte data i marken langt lettere.

Mange virksomheder har allerede i dag registreret en stor del af deres fysiske aktiver ude i marken. Men langt de fleste virksomheder kender også de klassiske udfordringer: dels er en varierende andel af de registrerede data ikke er valide, dels er der stadig områder, hvor data decideret mangler. 

"Det er kun fantasien, der sætter grænser for, hvilke ”felt-opgaver”, der kan effektiviseres ved anvendelse af mobile GIS-løsninger."

En registrering eller validering af data foretages i dag hurtigt og effektivt med en tablet eller smartphone, og de indsamlede data lagres øjeblikkeligt i relevante databaser i virksomheden. 

Alle relevante data kan hentes og behandles på et kort med gældende oplysninger. F.eks. kan man se alle ledninger i jorden, §3 områder, deklarationer, matrikelgrænser, plan- og projektdata osv..

"Kommunikationen mellem samarbejdende parter lettes, og produktiviteten højnes markant."

Enhver form for adgang til dokumentation og registrering i felten kan understøttes med en app, med mulighed for offline (med efterfølgende datasynkronisering, når der igen er mobildækning) eller online registreringer. Billeder og videoklip knyttet til pågældende registrering kan naturligvis gemmes i det geografiske punkt, hvilket letter genfindingen markant.

 Blandt de klassiske eksempler hos vores kunder kan nævnes:

  • Opslag i virksomhedssystemernes data – f.eks. geografiske oplysninger, informationer om ledninger, pumpestationer og bygværker, kundedata.
  • Registreringsløsninger til drifts- og vedligeholdsopgaver (brudregistrering, service på ledninger og pumpestationer), brøndeftersyn, flowmålere, rottespærrer.
  • Lukkeplaner, tv-inspektioner, esdh-journaler, planer og projekter.
  • Indberetning af hændelser fra kunder, borgere, samarbejdspartnere.