ARTOGIS® GIS Server

ARTOGIS® GIS Server (AGS) er vores bud på en fremtidssikret platform for fleksible, brugervenlige og responsive webgis- og mobilgis-løsninger.

AGS platformen bygger på skalerbare og højtydende server-teknologier til alle former for effektiv og brugervenlig håndtering af geospatiale data.

 

Dette sikrer vores kunder de stærkeste funktioner til lagring, fremsøgning, redigering, visualisering, avancerede analyser etc. I vores egen udvikling af brancheløsninger tilstræber vi altid at foretage teknologiske implementeringer, der i videst muligt omfang bygger på standardfunktionalitet, og dermed den enkelte teknologi-platforms præmisser.

"Vores udviklingsfilosofi sikrer en effektiv udviklingsproces og fleksible løsninger, der hurtigt tilpasses den enkelte kundes behov."

Vi gør det muligt at tænke IT-løsninger på en helt ny måde. Hos os er der ikke længere tale om lange og dyre udviklingsprojekter med stor risiko for ikke at opfylde kravene.

Vi gør det muligt at tænke IT-løsninger på en helt ny måde. Hos os er der ikke længere tale om lange og dyre udviklingsprojekter med stor risiko for ikke at opfylde kravene.

 

Vi betegner vores løsninger som responsive!

En anden udfordring er den rivende teknologiske udvikling. Der kommer hele tiden nye hardware- og softwareplatforme, både i form af nye versioner og egentlige teknologiske generationsskift. Det er umuligt at dække alle felter på kvalificeret vis hurtigt nok - medmindre der tages afsæt i en meget robust teknologi-platform. Med vores fundament i globalt udbredte teknologi-platforme har vi også en vished for, at vi skaber løsninger med den størst mulige robusthed over for den teknologiske udvikling.

"Vi er i stand til hurtigt og omkostningseffektivt at frembringe nye løsninger og tilpasse eksisterende løsninger."