Virksomhedsprofil

VI TROR PÅ, AT VISUEL VIDEN GIVER VISDOM OG BEDRE BESLUTNINGER

Visuel viden giver bedre beslutninger. Vi sikrer, at visuel viden om den fysiske virkelighed skaber værdi ved at være intuitiv, let tilgængelig og nem at dele.

 

Denne filosofi er fundamentet for vores arbejde for, at bl.a. forsyningsselskaber, kommuner, trafikselskaber og havne kan træffe økonomisk, teknologisk og miljømæssigt bæredygtige beslutninger for vores fælles fremtid.

 

Frihed og fællesskab er grundlag for udvikling og innovation. Derfor skaber vi en fri, åben og fleksibel GIS-platform med base i globalt udbredte open source-teknologier.

 

Platformen giver vores kunder økonomisk og teknologisk råderum til udvikling af innovative it-løsninger, der sikrer fremtidens forsyning, infrastruktur og miljø- og klimaindsats.

Udfordringen for vores kunder - uanset om det er inden for energi og forsyning, kommunal forvaltning, offentlig trafik, havnevirksomhed eller andet – er, at de bygger på en kostbar og avanceret teknisk infrastruktur, der ofte har en stor geografisk udstrækning. 

"Vi sørger for nem adgang, kvalitetsforædler, formidler og genanvender data."

Komplekse systemer

Komplekse systemer

Driften og den fortsatte udvikling hviler på datamængder af meget komplekse og særdeles omfattende størrelser.

Samtidig med at datagrundlaget ofte er bygget op over årtier, med brug af forskellige registreringsprincipper og systemer og muligvis også påvirket af skiftende personers og traditioners indflydelse.

Visuel viden

Visuel viden

Formålet er at skabe løsninger, der udgør vitale, værdiskabende og visuelle bidrag til driften og den fortsatte udvikling af vores kunders virksomheder – uanset om det er inden for dokumentation, drift og vedligehold, planlægning og projektering, kundeservice eller ledelse.

Kort fortalt: Vi skaber visuel viden