sago•fonto® HEPWAT er nu frigivet som open source 23. april 2019

sago•fonto® HEPWAT er nu frigivet som open source

Så er det ganske vist; vi har netop planmæssigt frigivet sago•fonto® HEPWAT som en ægte open source-platform på GitHub.

Frigivelsen er sket under en GNU AGPLv3-licens, hvilket sikrer, at alle ”afledte værker” også skal frigives som open source – vi mener jo, at vores kunder er bedst tjent med frit at kunne dele viden og løsninger! :-)

Frigivelsen er resultatet af vores intense udviklingsarbejde igennem næsten 2½ år i HEPWAT projektet i regi af Assens Forsyning – et fyrtårnsprojekt, som for projektet som helhed er støttet af Miljøstyrelsens Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) med knapt 19 mio. DKK. Læs evt. mere om projektet her: http://www.artogis.dk/nyheder/artogis-er-partner-i-mudp-fyrtaarnsprojekt/.

Med frigivelsen opfylder ARTOGIS bl.a. et af de overordnede HEPWAT mål, nemlig at demonstrere en open source-platform i Energi- og Forsyningssektoren. Og selvom sago•fonto® HEPWAT i sin aktuelle konfiguration i Assens Forsyning naturligt nok ikke udfolder sit fulde potentiale, så konstaterer vi med stolthed, at resultaterne af udviklingsindsatsen i realiteten overstiger de høje forventninger, vi selv havde ved projektstarten ultimo 2016.

En deleøkonomisk platform med globalt perspektiv

Vi tror på, at frihed og fællesskab er grundlag for udvikling og innovation. Derfor åbner frigivelsen af it-platforme og dertil hørende løsninger på ægte open source-basis også for en markant højere grad af innovation og samskabelse.

Denne filosofi er fundamentet for vores arbejde for, at forsyningsselskaber og kommuner kan træffe økonomisk, teknologisk og miljømæssigt bæredygtige beslutninger for vores fælles fremtid.

Det ligger i sagens natur med deleøkonomiske forretningsmodeller, at potentialet for internationalisering (og dermed vækst i eksport og arbejdspladser) lettere kan høstes. Alt andet lige har open source-løsninger nemlig en langt højere migrationsevne, og spredes dermed også lettere til andre sektorer, lande og kontinenter. 

Og derfor er open source-baserede forretningsmodeller i vores optik også et af de stærkeste digitale elementer i realiseringen af FN's verdensmål - jf. bl.a. SDG 17 om partnerskaber.

Data er Konge…

Navnet ”sago•fonto” betyder visdomskilde, hvilket understreger vores ambition om, at sago•fonto® platformen skaber værdi gennem vidensdeling og datadrevne beslutninger.

I regi af HEPWAT projektet har vi tilvejebragt en i princippet ubegrænset skalérbar data- og digitaliserings-platform. I vores udviklingsarbejde har vi fokuseret på, at platformen kan danne fundamentet for driftsstabile, højtydende, fleksible og ikke mindst omkostningseffektive it-løsninger.

sago•fonto® HEPWAT er populært sagt en logistik-central for højeffektiv indsamling, validering, konsolidering og avancerede beregninger på data fra vidt forskellige datakilder – til lagring i et centralt Datawarehouse. Data heri kan dermed tilgås fra og udstilles i vidt forskellige systemer, som f.eks. i et GIS eller BI-system – og derunder naturligvis også i sago•fonto® GIS :-). Alle systemer, uanset teknologi og herkomst, kan principielt tilgå sago•fonto® HEPWAT datasamlingen.

Uanset datakildens fysik og karakter – om det er en fællesoffentlig dataportal, en IoT-sensor, en cloud med måleraflæsninger eller pumpestationsdata, eller f.eks. et SRO-system - så skabes integrationen ved hjælp af konfigurerbare datarobotter, og ikke med traditionel programmering. Vi forventer, at denne metode umiddelbart sparer mellem 30 og 50% af omkostningerne til at etablere integration mellem forskellige it-systemer.

Alle datarobotterne frigives som open source, så en given systemintegration (= én datarobot) skal kun udvikles og betales én enkelt gang – hvorefter den frit kan downloades fra vores DataRobotPortal.

Det giver dermed sig selv, at f.eks. vandselskaberne ved fælles hjælp årligt kan spare store summer på de høje faste udgifter til de mange små programmer, der blot flytter og konsoliderer data. Så også på denne vis bidrager sago•fonto® HEPWAT til at skabe et økonomisk og teknologisk råderum til udvikling af innovative it-løsninger, der sikrer fremtidens forsyning, infrastruktur og miljø- og klimaindsats.

Kontakt os, hvis du gerne vil høre mere om perspektiverne i digital fuldskala vandforvaltning med afsæt i sago•fonto® HEPWAT, Internet-of-Things, Big Data m.m.

Nyheder
 • 17. december 2019 QGIS sponsorat i 2020...

  Vi har endnu engang forlænget vores sølv sponsorat på QGIS for det kommende år.

  Læs mere
 • 12. december 2019 Så er vi i luften med et OS2-produkt!

  Som tidligere meddelt blev vi ultimo oktober i år godkendt som OS2 partner.

  Læs mere
 • 05. december 2019 Tour de Taxa 2020

  Det er med stor glæde, at vi her ved indgangen til 2020 for fjerde år i træk ”tager titlen” som regionssponsor for Tour de Taxa i Syddanmark. Vi hæver bidraget og øremærker det fortsat julemærkehjemmet Fjordmark i Kollund.

  Læs mere
 • 31. oktober 2019 Så blev ARTOGIS a/s OS2-partner

  Det er en stor glæde at meddele, at vores partnerskab med det offentlige digitaliseringsfællesskab OS2 nu er officielt.

  Læs mere
 • 02. september 2019 ARTOGIS og FNs verdensmål

  Geoforum har bedt os fortælle lidt om, hvordan vi arbejder for at understøtte FNs Verdensmål. Det kom der denne lille artikel ud af...

  Læs mere
Vis alle nyheder
× Cookie- og privatlivspolitik

Vi bruger cookies til statistik. Ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies. Læs mere