Varme & Genbrug

Varme & Genbrug

Nye krav og stigende kompleksitet

Varmesektoren står over for et udviklingspres i disse år,
der kalder på effektivisering og nye funktionelle løsninger.

Siden 50’erne har fjernvarmen været en betydende opvarmningskilde i næsten alle større bysamfund. Energibesparelser og vedvarende energi har været et politisk tema siden 70’ernes oliekrise, og effektiv udnyttelse af bl.a. solvarme, biomasse og affald er derfor helt afgørende for sektorens produktivitet.

Dertil kommer, at der er politisk enighed om at stille krav om at øge effektiviteten i varmesektoren. Energistyrelsen lagde op til "en generel ændret regulering i fjernvarmesektoren for at tilskynde til en mere effektiv fjernvarmeforsyning og bedre anvendelse af vedvarende energi”. Med den nye politiske aftale omkring regulering, og effektiviseringskrav på mange hundrede millioner frem mod 2020, står Varmesektoren over for et forstærket og helt nyt udviklingspres.

Deraf må forudses en bølge af fusioner, opkøb og samdrift af varmeforsyningsselskaber – altså en branchekonsolidering, svarende til hvad vandsektoren aktuelt oplever. Derudover kalder den nye virkelighed på effektivisering af it-området, via mere enkle, omkostningseffektive og brugervenlige it-løsninger. De traditionelle it-systemer er mange steder udfordret, da de er bygget til helt små virksomheder, ofte er ufleksible og baseret på forældede og udfasningsmodne teknologier og driftsprincipper.

"Det handler om at se vores affald som ressourcer og udnytte ressourcerne bedst muligt, så værdifulde materialer ikke går tabt"

Miljøstyrelsen

"Over 80 % af danskerne mener, at vi producerer for meget affald!"

"80 % af danskerne er villige til at ændre forbrugsmønster, men 50 % føler sig ikke velinformeret om hvordan!"

Løsninger til Varmesektoren

Vores it-løsninger til Varme & Genbrug kan opsættes til at løse et utal af specifikke formål, inden for bl.a. følgende kategorier:

 • Omkostningseffektiv og datasikker ledningsregistrering.
 • Opdateret overblik over alle selskabets aktiver og faciliteter.
 • Fuldautomatisk besvarelse af LER-forespørgsler, sparer tid og giver responsiv service til graveaktørerne.
 • Mobilgis løsninger til drifts- og vedligeholdsopgaver af enhver art, og som sikrer driftsmedarbejderen det bedste overblik.
 • Kundecenter-løsningen – Geografisk overblik over alle kunderelevante forhold i én løsning, højner kundeservicen fra dag 1.

Vi er stolte over at have løst opgaver for bl.a.

 • Arwos
 • Brøndby Fjernvarme a.m.b.a.
 • CTR - Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S
 • Fjernvarme Fyn
 • Kalundborg Forsyning
 • Næstved Varmeværk
 • Sønderborg Fjernvarme
 • Sønderborg Forsyning
 • TVIS
 • Tårnby Forsyning
 • Tønder Forsyning
 • Varde Forsyning
 • Vestforbrænding A/S
 • Videbæk Energiforsyning A/S
 • Aalborg Forsyning