Vand & Spildevand

Vand & Spildevand

One size does not fit all...

Kan vand og spildevands branchens komplekse datamodeller holdes opdaterede og funktionelle ved køb af ”færdige” systemer? Det tror vi ikke.

Der har i de seneste årtier været et stort politisk fokus på vandsektoren og dens udfordringer. Først de store vandmiljøplaner, dernæst nedslidte kloakker, og i disse år klimaændringer, effektiviseringskrav og potentielle eksporteventyr.

Det konstante udviklingspres, der især er drevet af udefrakommende faktorer, stiller store krav - også til it-systemerne. Den traditionelle model for udvikling af nye løsninger er udfordret – den er for langsom, alt for dyr og for kompleks. Desuden gør vandselskabernes og it-leverandørernes binding til kommercielle it-platforme løsningerne unødigt dyrere, hvilket skaber og fastholder monopoler og systemsiloer. I sidste ende er det til skade for miljøet, og forbrugerne, der betaler unødvendigt høje takster.

Kan og skal Vandsektorens - igennem mere end 20 år hårdt standardiserede - meget komplekse datamodeller holdes opdaterede og funktionelle ved køb af ”færdige” systemer? Det tror og synes vi ikke!

Tiden er til at gå nye veje, og via et paradigmeskift gøre endnu mere for at sikre Vandsektoren de bedste betingelser for innovation, eksport samt fortsat effektiv udvikling og drift.

Vi mener herunder, at de mange års traditioner og vedvarende trang til omfattende sektorstandardisering bør have et kritisk servicetjek, fordi en række spændende og relevante spørgsmål trænger sig på:

 • Har vandselskaberne præcist samme udfordringer, samme økonomiske forudsætninger og identiske politiske rammevilkår? 
 • Når alle vandselskaberne nogensinde samme niveau for anvendelse af de klassiske datamodeller? Og skal de i øvrigt det?
 • Skaber et højt it-standardiseringsniveau i sig selv en reel værdi for selskabernes interessenter? Og har alle betydende it-systemleverandører til sektoren et tilstrækkeligt forretningsmæssigt incitament til standardisering af bl.a. datamodeller?
 • Hvilke informationsteknologier skaber de absolut bedste rammevilkår for udveksling af viden, erfaringer, udvikling og drift af nye software-komponenter og it-løsninger, agile innovationsprocesser og ikke mindst vækst i eksport af Vandsektorens, omkostningseffektiv udvikling.

Disse, og mange andre spændende, spørgsmål vil vi meget gerne drøfte med dig og din virksomhed. Vi glæder os allerede.

"Vores løsninger er responsive - derfor er vi en attraktiv og værdiskabende IT-leverandør til vandsektoren!"

Løsninger til Vandsektoren

Vores it-løsninger til Vandsektoren kan opsættes til at løse et utal af specifikke formål, inden for bl.a. følgende kategorier:

 • Omkostningseffektiv og datasikker ledningsregistrering.
 • Opdateret overblik over alle selskabets aktiver og faciliteter.
 • Fuldautomatisk besvarelse af LER-forespørgsler, sparer tid og giver responsiv service til graveaktørerne.
 • Mobilgis løsninger til drifts- og vedligeholdsopgaver af enhver art, og som sikrer driftsmedarbejderen det bedste overblik.
 • Kundecenter-løsningen – Geografisk overblik over alle kunderelevante forhold i én løsning, højner kundeservicen fra dag 1.

Vi er stolte over at have løst opgaver for bl.a.

 • Arwos
 • BlueKolding A/S
 • Hjørring Vandselskab A/S
 • Kalundborg Forsyning
 • NK-Forsyning A/S
 • Rebild Forsyning
 • Sønderborg Forsyning
 • Tønder Forsyning
 • Tårnby Forsyning
 • Varde Forsyning
 • Vejen Forsyning
 • Verdo
 • Videbæk Energiforsyning A/S
 • Vordingborg Forsyning
 • Aalborg Forsyning