Transport & Trafik

Transport & Trafik

Fundamentet for mobilitet og vækst

Moderne transportvirksomhed kræver it-løsninger, der tilgodeser de høje krav om bl.a. stram økonomistyring, sikkerhed, kundeservice og miljø.

Planlægning og styring af transportopgaver er en kompleks udfordring, uanset om der er tale om passager- befordring, fragt af stykgods eller komplicerede specialtransporter. Der skal tages mange forskelligartede hensyn, både til kundeservice, økonomi, miljø og eventuelle særlige lokale forhold. 

I den kollektive trafiks infrastruktur er aktivmassen ikke kun busser og tog; det er også skilte, busskure, jernbanenettet med tilhørende sporskifteudstyr, lyssignaler og meget andet.

Alt sammen er spredt ud over et stort geografisk område, der udfordrer de traditionelle drifts- og vedligeholdsløsninger. Et GIS system sikrer overblikket over den geografiske dimension. Der er behov for effektivt at kunne informere de forskellige interessenter, uanset om det eksempelvis er samarbejdende vognmænd, passagererne i den kollektive trafik eller trafikselskabets ejere. Bredden af disse udfordringer stiller store krav til IT-systemerne.

"Det handler om etablering og vedligeholdelse af infrastruktur samt om effektiv udnyttelse af den"

"Veje og jernbanenet er et samfundsanliggende som berører og interesserer os alle"

"At forbedre kundernes oplevelse handler også om at synliggøre opfyldelse af servicemål"

Potentielt samarbejde?

Står I med en konkret udfordring?
Eller afsøger I nye muligheder? Så kontakt os for en uformel snak.

Vi er åbne for nye markedsområder og altid på udkig efter,
hvor vores service og produkter kan skabe værdi – også for din virksomhed!

Henrik Rask

Kontakt os for en uformel snak

Henrik Rask Adm. direktør

Vi er stolte over at have løst opgaver for bl.a.

  • Bornholms Amts Trafik
  • Midttrafik
  • Nordjyllands Trafikselskab
  • Sydtrafik