El & Fiber

El & Fiber

Større effektivitet og brugervenlighed

Forretningsoptimeringen af store komplekse dokumentationssystemer lider ofte implementeringsdøden og får ikke skabt de forventede resultater.
Vores løsning er en både tids- og omkostningseffektiv udviklingsproces samt særdeles fleksible løsninger, der hurtigt kan tilpasses jeres behov.

Liberaliseringen af el-sektoren op gennem 00’erne førte til fusioner samt opkøb af og investeringer i andre mere eller mindre energi-relaterede forretningsområder. I samme periode udskiftede virksomhederne de gamle, proprietære it-systemer, og overgik til systemløsninger baseret på internationale systemplatforme som f.eks. SAP R/3 og Esri.

Det betyder, at hovedparten af sektoren i dag står med et professionelt it-platforms set-up, der kan danne et robust grundlag for yderligere forretningsoptimering gennem bl.a. systemintegration og responsive systemer til eksempelvis dokumentation – også udført via mobile løsninger af driftspersonalet - en opgave med stadig væsentligt efterslæb.

Forretningsoptimeringen af store komplekse dokumentationssystemer og tilhørende dataindsamling og dataopkvalificering lider ofte implementeringsdøden og får ikke skabt de forventede resultater.

Vores bud på afhjælpning af problematikken byder både på en tids- og omkostningseffektiv udviklingsproces samt særdeles fleksible løsningsskabeloner, der hurtigt kan tilpasses jeres behov.

"Vi kommer ikke med en færdigsyet løsning, men danner derimod en skabelon for, hvordan data kan indsamles, struktureres og visualiseres."

Vi er stolte over at have løst opgaver for bl.a.

  • Dong Energy
  • EnergiMidt
  • Energinet.dk
  • NK-Forsyning A/S
  • NRGi
  • Nyfors
  • Verdo
  • Videbæk Energiforsyning A/S