Vi omsætter data
til visuel viden

Vi tror på, at visuel viden giver visdom og bedre beslutninger

Vi tror på, at visuel viden giver visdom og bedre beslutninger

Visuel viden giver bedre beslutninger. Vi sikrer, at visuel viden om den fysiske virkelighed skaber værdi ved at være intuitiv, let tilgængelig og nem at dele.

Denne filosofi er fundamentet for vores arbejde for, at bl.a. forsynings-selskaber, kommuner, trafikselskaber og havne kan træffe økonomisk, teknologisk og miljømæssigt bære-dygtige beslutninger for vores fælles fremtid.

Frihed og fællesskab er grundlag for udvikling og innovation. Derfor skaber vi en fri, åben og fleksibel GIS-platform med base i globalt udbredte open source-teknologier.

Platformen giver vores kunder økonomisk og teknologisk råderum til udvikling af innovative it-løsninger, der sikrer fremtidens forsyning, infrastruktur og miljø- og klimaindsats.

 

Interesseret i QGIS??

 

Så kontakt os - vi kan hjælpe dig med at komme i gang - og hvis du løber ind i problemer undervejs. Vi kan hjælpe dig med hotline og kurser.

Hvad er QGIS? - læs mere her!

Deltag i vores gratis QGIS inspirationsdag, som vi afholder d. 8. september (læs mere her) - og tilmeld dig, mens der endnu er ledige pladser! 😉

Endelig har vi introduceret en egentlig kursusrække i QGIS - og fastlagt kursusdatoer for de første kurser.

- QGIS Grundlæggende - d. 5.-6. oktober.
- QGIS Videregående - d. 26.-27. oktober.
- QGIS - for erfarne GIS brugere - d. 1. november.

Læs mere om kurserne og deres indhold/målgruppe her!

AGS Forsyning

Visuel udbredelse af viden, strategi og mål til hele organisationen

AGS forsynings platformen kan anvendes til strategi­implementering uanset typen af jeres virksomhed. Det kræver blot, at der opstilles relevante mål, der understøtter strategien for den enkelte medarbejder og virksomhedens strategi.

For at forstå vores platform bedst, kan du forestille dig en kasse fyldt med »byggeklodser«, hvor hver enkelt »klods« er udviklet til at indsamle data for et specifikt område og visualisere disse for de relevante medarbejdere, der således løbende kontrollere fremdriften. 

Medarbejderne bliver kort sagt i stand til selv at følge resultaterne af deres indsats, men også til hurtigere at handle på afvigelser i fremdriften.

Mange kender de traditionelle BI-systemer, som virksomhedsledere i hele verden anvender. Udfordringen er, at disse systemer er målrettet lederne, mens de ikke opfylder aktuelle krav til målstyring ude blandt medarbejderne i organisationen. 

Ved at anvende GIS som visualiseringsplatform for mål for den enkelte medarbejder, får ledelsen et værktøj, der understøtter selvledelse ud i alle led i organisationen.

AGS forsynings platformen er et stærkt værktøj, der kan være med til at gøre implementeringen af dine strategier til en succes.


Vi er stolte over...

Gennem mange år har vi løst opgaver for
mange forskellige kunder med meget forskellige behov:

 • Arwos
 • Bonnerup consult
 • Bornholms Amts Trafik
 • CTR - Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S
 • Dong Energy
 • Energinet.dk
 • EnergiMidt
 • Esbjerg Kommune
 • Faxe Kommune
 • Frederiksberg Kommune
 • Holbæk Kommune
 • Holstebro Kommune
 • Hjørring Vandselskab A/S
 • Kalundborg Forsyning
 • Kolding Havn
 • Kolding Spildevand
 • Krüger
 • Midttrafik
 • Naturstyrelsen
 • NK-Forsyning A/S
 • Nordjyllands Trafikselskab
 • NRGi
 • Nyfors
 • Næstved Varmeværk
 • Rebild Forsyning
 • Region Nordjylland
 • Slagelse Kommune
 • Sydtrafik
 • Sønderborg Forsyning
 • Sønderborg Fjernvarme
 • TVIS
 • Tønder Forsyning
 • Tårnby Forsyning
 • Tårnby Kommune
 • Varde Forsyning
 • Varde Kommune
 • Vejen Forsyning
 • Verdo
 • Vestforbrænding A/S
 • Videbæk Energiforsyning A/S
 • Vordingborg Forsyning
 • Vordingborg Kommune
 • Aalborg Forsyning
 • Aalborg Kommune