Vi omsætter data
til visuel viden

Mobile løsninger

Mobile løsninger

Til alle opgaver, der kræver dokumentation eller registrering i marken, kan vi levere en app, der giver mulighed for online  eller offline registrering.

Læs mere

Interesseret i QGIS??

 

Så kontakt os - vi er godt i gang med at åbne for mulighederne i dette glimrende GIS-produkt!

Læs om vores QGIS inspirationsdage, som vi afholdt d. 21. juni og gentager d. 8. september i vores nyhedssektion - og tilmeld dig, mens der endnu er ledige pladser! 😉

AGS Forsyning

Visuel udbredelse af viden, strategi og mål til hele organisationen

AGS forsynings platformen kan anvendes til strategi­implementering uanset typen af jeres virksomhed. Det kræver blot, at der opstilles relevante mål, der understøtter strategien for den enkelte medarbejder og virksomhedens strategi.

For at forstå vores platform bedst, kan du forestille dig en kasse fyldt med »byggeklodser«, hvor hver enkelt »klods« er udviklet til at indsamle data for et specifikt område og visualisere disse for de relevante medarbejdere, der således løbende kontrollere fremdriften. 

Medarbejderne bliver kort sagt i stand til selv at følge resultaterne af deres indsats, men også til hurtigere at handle på afvigelser i fremdriften.

Mange kender de traditionelle BI-systemer, som virksomhedsledere i hele verden anvender. Udfordringen er, at disse systemer er målrettet lederne, mens de ikke opfylder aktuelle krav til målstyring ude blandt medarbejderne i organisationen. 

Ved at anvende GIS som visualiseringsplatform for mål for den enkelte medarbejder, får ledelsen et værktøj, der understøtter selvledelse ud i alle led i organisationen.

AGS forsynings platformen er et stærkt værktøj, der kan være med til at gøre implementeringen af dine strategier til en succes.


Vi er stolte over...

Gennem mange år har vi løst opgaver for
mange forskellige kunder med meget forskellige behov:

 • Arwos
 • Bonnerup consult
 • Bornholms Amts Trafik
 • CTR - Centralkommunernes Transmissionsselskab I/S
 • Dong Energy
 • Energinet.dk
 • EnergiMidt
 • Esbjerg Kommune
 • Faxe Kommune
 • Frederiksberg Kommune
 • Holbæk Kommune
 • Holstebro Kommune
 • Hjørring Vandselskab A/S
 • Kalundborg Forsyning
 • Kolding Havn
 • Kolding Spildevand
 • Krüger
 • Midttrafik
 • Naturstyrelsen
 • NK-Forsyning A/S
 • Nordjyllands Trafikselskab
 • NRGi
 • Nyfors
 • Næstved Varmeværk
 • Rebild Forsyning
 • Region Nordjylland
 • Slagelse Kommune
 • Sydtrafik
 • Sønderborg Forsyning
 • Sønderborg Fjernvarme
 • TVIS
 • Tønder Forsyning
 • Tårnby Forsyning
 • Tårnby Kommune
 • Varde Forsyning
 • Varde Kommune
 • Vejen Forsyning
 • Verdo
 • Vestforbrænding A/S
 • Videbæk Energiforsyning A/S
 • Vordingborg Forsyning
 • Vordingborg Kommune
 • Aalborg Forsyning
 • Aalborg Kommune